phone +45 2962 8077

GENERELLE BETINGELSER – KulturRetur

Arrangør
Rejserne i dette program er arrangeret af KulturRetur A/S, ofte arrangeret i samarbejde med lokale danske turarrangører.

Tilmelding
Rejserne kan bestilles hos KulturRetur. Tilmelding kan ske ved henvendelse via telefon, e-mail eller brev. For at en tilmelding er bindende, skal deposi- tum indbetales senest 14 dage efter bestillingen.

Depositum
Depositum er DKR 2.000.-, med mindre andet er anført eller aftalt for den pågældende rejse. Når depositum er betalt er aftalen bindende.

Restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 40 dage før afrej- sedato. Der udsendes faktura fra KulturRetur A/S

Inkluderet i rejsens pris
Prisen og eventuelle tillæg er anført under omtalen af rejserne. Alle anførte priser er per person, med mindre andet er nævnt.

Prisændringer
Programmets priser er baseret på gældende va- lutakurser. Ved ændring i transportomkostninger, skatter, afgifter eller gebyrer for tjenesteydelser, såsom lufthavnsafgifter og skatter, som KulturRetur ikke har indflydelse på, forbeholder vi os sig retten til at kræve tillæg. Eventuelle prisstigninger vil ikke overstige 10% af rejsens pris og bliver varslet senest 20 dage før afrejsen.

Sygesikringsbevis
Alle rejsedeltagere skal medbringe eget syge- sikringsbevis, som ved ferierejser også gælder i Island. Det gule sygesikringsbevis gælder uændret i Norden. Bemærk: ved studie- eller firmarejser gælder andre regler. Her skal der tegnes en særlig forsikring.

Afbestilling
Afbestilling på grund af sygdom Det anbefales, at De kontakter Deres normale forsikringselskab for at få et tilbud på afbestillings- forsikring. Hvis De har tegnet denne forsikring og må aflyse rejsen på grund af akut sygdom, ulykke eller dødsfald, der rammer rejsedeltageren selv, hans/ hendes samlever, forældre, børnebørn eller børn,

C) Mindre end 10 dage før afrejse: Den rejsende har ikke krav på refundering.

NB: undtaget fra disse frister er situationer, hvor den/de rejsende skrifligt har givet accept af køb af flybilletter. Aflyses turen efter denne accept, skal flybilletterne betales af kunden under alle omstæn- digheder.

Udeblivelse, manglende pas, visa etc.
Udeblivelse ved afrejse, manglende rejsedoku- menter medfører, at hele det indbetalte beløb går tabt.

Aflysning fra KulturReturs side:
For at gennemføre rejserne, skal der i reglen være min. 12 deltagere, med mindre andet er anført. Hvis KulturRetur tvinges til at aflyse en tur, får deltagere senest besked 40 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebe- taling af alle indbetalte beløb.

Ændring til en anden afrejsedato
DKK 500 per person indtil 40 dage før afrejse. Her- efter betragtes en eventuel ændring som afbestil- ling og nybestilling.

Ændring af deltagernavn
Navneændring betragtes som en afbestilling og derfor en nybestilling. Den rejsende er forpligtet til at oplyse sit navn, som det fremgår i ejerens pas. Er navnet ikke kor- rekt oplyst ved bestilling af rejsen, bærer Kultur- Retur hverken ansvar for eller omkostninger ved udstedelse af ny flybillet.

Glemte sager
Ved efterlysning af glemte sager beregnes et ekspeditionsgebyr på DKK 300 + forsendelsesom- kostninger.

Reklamationer
Eventuelle klager skal fremsættes omgående til rejselederen. Kan et problem ikke løses tilfreds- stillende kan klagen sendes til KulturRetur med angivelse af rejsebevisnummer senest en uge efter hjemkomst.
Løses sagen ikke tilfredsstillende for den rejsende eller for KulturRetur, kan sagen henvendes til Rej- seankenævnet.

Rejsegarantifonden
KulturRetur er medlem af Rejsegarantifonden og har dér nr. 1870.

Gebyr til Rejsegarantifonden DKK 20 pr. rejse pålægges rejsens pris.

Forbehold

KulturRetur tager ikke ansvar for eventuel mangel- fuld eller virkningsløs behandling på de tilknyttede hoteller.

Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det forekommer som en nødven- dighed.

Forbehold for trykfejl.

får De alle indbetalte penge retur med undtagelse af prisen for afbestillingsforsikringen. Forudsætningen er forsikrings-selskabet modtager skriftlig besked om afbestilling inden afrejsen og et par dage efter har modtaget lægeerklæring/dødsattest.

Med forsikringen følger som regel et lægeerklæ- ringsskema, som skal udfyldes og underskrives af behandlende læge og returneres til forsikringssel- skabet.

Afbestilling af andre grunde

Ved afbestilling af en anden årsag end akut, lægedo- kumenteret sygdom samt ved, at der ikke er tegnet en sygeafbestillingsforsikring gælder disse regler:

A) Før betaling af restbeløbet: Det indbetalte beløb refunderes med et fradrag på DKK 1.000 per person.

B) i perioden 40 til 10 dage før afrejse: 50% af rej- sens pris refunderes.

icon AKTUELT

Foredrag kalender

Vore rejseledere er også gode foredragsholdere. Dygtige og erfarne folk. Vil du vide mere om Irland, Færøerne, Grønland eller Balkan, så kontakt os gerne.

Det kan være i forbindelse med planlægningen af en rejse eller blot som et spændende indslag i jeres foredragsprogram

Vil du vide mere om Island, så se her

Flere 2019-rejser

I 2019 udbyder vi rejser til Færøerne, Italien, Irland, Nordsverige – samernes land og måske Tunesien. Hold øje med siden...

Se også vores rejser til Island på team-island.dk

Nyhedsbrev

Vi udsender et nyhedsbrev ca 4 gange om året med relevante oplysninger om vores destinationer og rejser samt gode tilbud.

Vil du abonnére på KulturReturs nyhedsbrev kan du klikke her.

Skal vi lave en særlig rejse til jer?

Er I 15 personer eller flere, som gerne vil rejse sammen? Vi har mange års erfaring med, at arrangere rejser til grupper – efter jeres egne ønsker. Kontakt os og hør om mulighederne...

Gennerelle rejsebetingelser

Læs vores generelle rejsebetingelser her og kontakt os ved spørgsmål.

Islændinge De Små Konger

Læs artiklen "Islændinge De Små Konger" skrevet af Team-Islands direktør, K. Torben Rasmussen

icon KULTURRETUR

KulturRetur A/S samarbejder med et stærkt og kompetent hold af kvinder og mænd, der på hver sin måde bidrager til vores vellykkede rejser. Det fælles for dem er, at de brænder for deres områder og kender det bedre end de fleste. Alle taler dansk, nogle med charmerende accent, andre på en måde, der afslører at de har boet i Danmark gennem nogen tid.

En dygtig rejseleder lægger en masse til en tur, som man aldrig vil kunne læse sig til. Læn dig afslappet tilbage og nyd, at de har styr på det hele, og læn dig lyttende frem i sædet, når de fortæller. Måske bliver du endda udfordret på din viden og holdning – ikke det værste…

På hjemmesiden kan du finde alt relevante oplysninger om turene. Er der ikke lige nu en passende tur, så kontakt os gerne. Der er hele tiden nye på vej. Er du del af en gruppe med særlige fagspecifikke behov, så kontakt os gerne. Vi arrangerer hvert år ture for grupper, helt efter deres ønsker.

Uanset om du vil rejse i en gruppe med andre interesserede mennesker og få glæde også af et godt socialt sammenhold eller hellere selv vil køre, så kan vi garantere et stort udbytte af vore ture. Det samme gælder på vore rejser til Island som vi præsenterer på www.team-island.dk.

Læs KULTURRETUR og TEAM ISLAND's historie her.

Vores generelle rejsebetingelser findes her.

icon DESTINATIONER

Om vore destinationer

Det oprindelige udgangspunkt for Team Island // KulturRetur's rejser var Island. De to ejere har et nært forhold til Island, så det var naturligt. Og eftersom der er så mange interessante steder i Island og så mange historiske og kulturelle forbindelser var det endnu mere oplagt for os.

Men interessen for den nordatlantiske kultur, gjorde det ligeså naturligt at udvide med Færøerne og Irland. Færøerne kender vi begge udmærket og har besøgt landet mange gange. For at få dækket Irland, måtte vi finde en passende samarbejdspartner og det har vi gjort med Christian Møller.

Vi har arrangeret grupperejser til Gotland, Tyskland, Israel, Kosovo/Makedonien/Albanien, Rumænien og forsøgt at få gennemført en spændende tur til Tunesien, med én af landets bedste kendere af landet. Men opblussen af politisk uro forhindrede gennemførelse.

I 2019 udbydes grupperejser til Færøerne, Italien, Irland, Nordsverige – samernes land og måske også Tunesien? Disse rejser bliver offentliggjort løbende, så hold øje med hjemmesiden... Alle vores rejser til Island findes på www.team-island.dk


Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

icon 1 KulturRetur A/S, Mejlbyvej 670, Mejlby, 8530 Hjortshøj

icon 2 +45 2962 8077

icon 3 www.kulturretur.dk

email info@team-island.dk


Du kan også udfylde formularen herunder og sende en besked